Home > Committees

Technical Program Committee

Technical Program Committee

Guotian He, Prof., Chongqing Institute of Green Intelligence of CAS, China
Zhaodong Liu, Linyi University, China
Minggang Dong, Prof., Guilin University of Technology, China
Li Jiang, Chongqing Medical University, China
Alexandre Szabo, Mackenzie University, Brazil
Amine Berqia, ENSIAS, University Mohammed V in Rabat, Morocco
Chengdong Yang, Linyi University, China
Dong Wang, Tsinghua University, China
Ensias, University Mohammed V in Rabat, Morocco
Grover Zurita, Private Bolivian University, Bolivian
João Gomes, UFC, Brazil
Juli Deng, Chongqing University of Science and Technology, China
Lei Song, Unitec Institute of Technology, New Zealand
Mariela Cerrada, Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador
Minggang Dong, Guilin University of Technology, China
Ping Yan, Chongqing University, China
Qian Tao, South China University of Technology, China
Qi Liu, Chongqing Jingtian group, China
Vinicio Sanchez,Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador
Xiaobo Chen, China Telecommunications, China
Xinmin Long, Chongqing Normal University, China
Yun Bai, Universidade do Algarve, Portugal
Zhaodong Liu, Linyi University, China
Zhiyong Cai, Chongqing Safety Production Scientific Research Co,Ltd, China
Xiaohong Lan, Prof., Chongqing Normal University, China