تاریخ های مهم

 مهلت ارسال چکیده: 


نتیجه داوری چکیده: 

آخرین مهلت ثبت نام:

مهلت ارسال اصل مقالات: 

3

اعلام برنامه نهایی کنگره:

 

زمان برگزاری:

 

 

کانال کنگره در تلگرام: 

@icesit2019

حامیان


بابل: خیابان دکتر شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، ساختمان تحصیلات تکمیلی، دبیرخانه کنگره (آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی)

       

contact@icesit.org

https://t.me/ICESIT2018

+98(11)-32367968