تاریخ های مهم

 مهلت ارسال چکیده:

10خردادماه 1398

 

نتیجه داوری چکیده:

10 تیرماه 1398 

 

آخرین مهلت ثبت نام:

اول مردادماه 1398

 

مهلت ارسال اصل مقالات: 

10 مرداد ماه 1398

 

اعلام برنامه نهایی کنگره:

31 مرداد 1398

 

زمان برگزاری:

6-7 شهریور 1398

 

 کانال کنگره در تلگرام: 

@icesit2019

حامیان

سازمان کنگره


 

 

ارکان کنگره

 

 

دکتر عباسعلی حیدری

استاد و رئیس دانشگاه  آزاد اراک

 

رییس افتخاری کنفرانس
 

 

 

پروفسور

استاد دانشگاه آزاد اراک

 

رئیس کمیته علمی

   
 

دکتر علی حسنی

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

 دبیر اجراِیی کنفرانس

 

 

 

 

دکتر محمد باقر توكلي

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مدير بخش مهندسي الكترونيك

   

دکتر اشكان حري

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مهندسي الكترونيك


 

 

دکتر افشين اسماعيلي فر

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مدير بخش امنيت غذايي


 

 

 

دکتر سعيد جعفري مهرآبادي

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مدير بخش مهندسي مكانيك - طراحي جامدات

   

 

دکتر پيمان يوسفي

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مهندسي مكانيك - طراحي جامدات

 
   
 

دکتر حميد محسني منفرد

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مهندسي مكانيك - طراحي جامدات

   

 

پروفسور محمدمهدي نجفي زاده

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مهندسي مكانيك - طراحي جامدات

   

 

دکتر عطا ا... كريمي

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مهندسي مكانيك - ساخت و توليد

   
 

دکتر عليرضا نظام آبادي

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مهندسي مكانيك - ساخت و توليد

   

 

دکتر عليرضا مهاجراني

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مهندسي مكانيك - ساخت و توليد

   
 

دکتر عليرضا شيخي مهرآبادي

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

 مهندسي مكانيك - ساخت و توليد

   
 

دکتر عليرضا آقايي

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

 مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

   
 

دکتر عليرضا سرايي

دانشيار دانشگاه آزاد اراک

 

 مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

 

 

 

دکتر محمود سليمي

استاديار دانشگاه آزاد اراک

 

 مهندسي شيمي


 

 
 

دکتر سيد محمد ميرحسيني

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مدير بخش مهندسي عمران

 

 

 
 

دکتر عباس كريمي

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مدير بخش مهندسي كامپيوتر

 
   

دکتر جواد اکبری

دانشیار دانشگاه آزاد اراک

 

مهندسي كامپيوتر

   

دکتر مهدي فرتاش

داستادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مهندسي كامپيوتر

   

دکتر نفیسه اوسطی

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مدير بخش مهندسي كامپيوتر

   

دکتر سارا نظری

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مدير بخش مهندسي كامپيوتر

   
 

دکتر فرانه زرافشان

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

 مهندسي كامپيوتر


 

 
 

دکتر سعيد صالحي

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مدير بخش مهندسي معماري

 
   

دکتر مرجان خانمحمدي

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مهندسي معماري


 

 
 

دکتر محمد احساني فر

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مدير بخش مهندسي صنايع 

 
   

دکتر نیما همتا

استادیار دانشگاه صنعتی اراک

 

 مهندسي صنايع  

دکتر عباس احمدي

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مدير بخش مهندسي منابع طبيعي

 
   
 

دکتر حميد ترنج زر

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مهندسي منابع طبيعي

   
 

دکتر نورعلي ساجدي

دانشيار دانشگاه آزاد اراک

 

مهندسي زراعت

   
 

دکتر عزت الله صداقتفر

استادیار دانشگاه آزاد اراک

 

مهندسي گياهپزشكي